Szkolne Koło Caritas przy Zespole Szkół w Kosinie zostało powołane przez Dyrektora Caritas Archidiecezji Przemyskiej w dniu 4 marca 2020 roku  na wniosek Pani Dyrektor Edyty Baran.

Ze względu na sytuację związaną z pandemią nie mogliśmy rozwinąć w pełni swojej działalności, co nie oznacza że nie działamy w ogóle. Do tej pory największą akcją była ubiegłoroczna zbiórka złomu, która przyniosła dochód ponad 10 tys. zł. Odbyło się także wiele innych drobniejszych akcji o czym na bieżąco informujemy poprzez ogłoszenia. Z zebranych pieniędzy pomogliśmy finansowo oraz przez robienie zakupów świątecznych kilku rodzinom (Boże Narodzenie 2020 i Wielkanoc 2021), wspieramy także kilka dzieci, którym finansujemy szkolne obiady.

Dziękujemy wszystkim za każde wsparcie i zapewniamy, że żadna złotówka nie zostaje zmarnowana. Prowadzimy książkę finansową w której są wyszczególnione wszystkie przychody i wydatki naszego Koła z których rozliczamy się przed Radą Pedagogiczną. Dziękujemy wszystkim za wielkie serce i zaangażowanie dla wspólnego dobra.

Alicja Jakielaszek – opiekun Koła

ks. Krzysztof Szczepański – wsparcie duchowe

PS. Zdjęcia magnesów i kompozycji kwiatowych dostępne są w zakładce”Galeria”