REKOLEKCJE EWANGELIZACYJNE –KOSINA-16 – 18 listopada 2018

 

PIĄTEK  16.11.2018

17:30 – 18:00  Czekamy na Ciebie     (Szkoła)

18:00 – 18:30  Rozpoczęcie rekolekcji zapoznanie się z programem 

                         zawiązanie wspólnoty  (Szkoła)

18:30 –19:15   Konferencja „I Prawo Życia Duchowego”   (Szkoła)

19:20 – 20:30  Rozmowy w grupach   (Szkoła)

20:45 – 21:00  Przygotowanie do Eucharystii

21:00 – 22:00  Eucharystia z homilią  

                        

SOBOTA  17.11.2018

  8:00 –   9:00  Jutrznia z konferencją „Nowy Człowiek”  (Szkoła)

  9:00 –   9:30  Przerwa – kawa , herbata   (Szkoła)

  9:30 – 10:15  Konferencja „II Prawo Życia Duchowego”   (Szkoła)

10:30 – 11:45  Rozmowy w grupach    (Szkoła)

12:00 – 13:00  Szkoła Modlitwy 

13:00 – 14:00  Obiad 

14:15 –14:30   Przygotowanie do Eucharystii

14:30 –15:45   Eucharystia z homilią  

16:00 – 16:30  Przerwa –  kawa, herbata (Szkoła)

16:30 – 17:15  Konferencja „III Prawo Życia Duchowego”  (Szkoła)

17:15 – 18:15  Kolacja   (Szkoła)

18:30 – 19:30  Pogodny wieczór (Szkoła)

19:30 – 21:00  Modlitwa wstawiennicza (Szkoła)

 

 

NIEDZIELA  18.11.2018

 8:00 –   9:00  Jutrznia z konferencją (Szkoła)

 9:00 –  10:00  Rozmowy w grupach – Dzielenie się Ewangelią 

10:00 – 10:45  Przerwa – kawa ,  herbata (Szkoła)

11:00 – 11:30  Konferencja  „IV Prawo Życia Duchowego”  

11:30 – 13:00  Konferencja „Nowa Kultura” -KWC (para)+świadectwa

                         Świadectwa KWC

13:00 – 13:4 5  Obiad (Szkoła)

14:15 – 15:15   Eucharystia z homilią

15:30 – 16:30   Świadectwa uczestników i zakończenie rekolekcji 

AGAPE –Uczta miłości