Nazwa operacji:Konserwacja i restauracja polichromii ścian kościoła pw. św. Sebastiana w Kosinie oraz konserwacja rzeźby św. Jana Nepomucena z kapliczki koło kościoła pw. św. Sebastiana w Kosinie”

Cel operacji: Ochrona zabytkowych obiektów będących własnością Parafii Rzymskokatolickiej w Kosinie poprzez przeprowadzenie prac restauratorskich i konserwatorskich.

Przewidywany wynik operacji: W wyniku realizacji zadania zostaną odnowione i odrestaurowane ściany zabytkowego kościółka  pw. św. Sebastiana w Kosinie. Zostanie również wykonana konserwacja rzeźby św. Jana Nepomucena z kapliczki stojącej koło kościółka.

Nazwa działania PROW 2014 – 2020: podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

 Wartość projektu: 103 343,61 zł

Wartość uzyskanego dofinansowania: 89 997,00 zł