Aktualności

Pomoc dla Afryki!!!

Siostry Dominikanki organizują pomoc na budowę kościoła w Afryce. Wszelkie  informacje dostępne są pod następującym linkiem: https://zrzutka.pl/j2wg9m Zachęcamy do udostępniania link-u na portalach społecznościowych. Indywidualny nr konta zrzutki: 35 1750 1312 6888 4711 8727 8194

03 października 2020|

Zachęta ks. Abpa Adama Szala do postu o chlebie i wodzie

Drodzy Diecezjanie! „Ogłoście post!” – tak wołał prorok Joel, będąc przekonanym i przynaglonym do tego przez samego Boga (Jl 1,14). Był to post podjęty w godzinie wielkiego zniszczenia i utrapienia, jakie towarzyszyło Narodowi Wybranemu. Prorok, pod natchnieniem Ducha Bożego, próbował skłonić ludzi do pokuty i skruchy, aby Bóg zlitował się i zesłał na nich swoje błogosławieństwo (Jl 2,14). Niemal każdy dzień tegorocznego Wielkiego Postu skłania nas do pytań o wiarę, o ludzkie życie, o wzajemną solidarność. [...]

09 kwietnia 2020|

Spowiedź w Wielkim Tygodniu

W najbliższym czasie zachowując wszelkie wytyczne władz państwowych będzie można w naszym kościele skorzystać z sakramentu pokuty: - od poniedziałku do środy: rano od 6:15 do 6:45 i od 8-9:30; po południu od 16:30 -18 i w czasie różańca o 20:30; - od czwartku do soboty: od 10-11:30 i od 15-16:30

05 kwietnia 2020|

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja. Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.  Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.  1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie.  Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem [...]

04 kwietnia 2020|

Różaniec o ustanie epidemii!

Zapraszamy wszystkich do włączenia się w modlitwę różańcową każdego dnia o 20:30 o ustanie epidemii. W naszym kościele kapłani będą odmawiać różaniec zakończony suplikacjami i Apelem Jasnogórskim. Łączmy się wszyscy w tej modlitwie poprzez Internet, a przede wszystkim zbierając się rodzinnie w naszych domach.

22 marca 2020|

Rozporządzenie….- WAŻNE!!!

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, które ogranicza sprawowanie kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, mając na uwadze, że ww. ograniczenia nie stosuje się w przypadku, gdy liczba uczestników zgromadzenia wynosi nie więcej niż 50 osób, wliczając w to organizatora i osoby działające w jego imieniu. Zachęcamy wiernych do łączenia się przez środki społecznego przekazu [...]

14 marca 2020|