Zapraszamy wszystkich parafian na Msze św. roratnie, które w naszym kościele sprawowane są o godz. 6. W tym roku zapraszamy do naszej modlitwy św. Józefa, którego Jan Paweł II nazwał strażnikiem skarbów, powierzonych przez Pana Boga. Niech ten święty czas przygotowania na spotkanie z przychodzącym Chrystusem będzie jak najlepiej przez nas wykorzystany.