W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, podczas wieczornej Mszy świętej poświęcone zostały medaliki przyniesione przez dzieci przygotowujące się do pierwszej Komunii świętej. Msze świętą poprzedziła wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której dzieci wraz z rodzicami i obecnymi parafianami odkrywali przez modlitwę, rozważania i śpiew tajemnicę Niepokalanego Poczęcia.

Matko Niepokalana, módl się za nami.

Zapraszamy do Galerii.