Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Maryja

Dzięki pomysłowi i zaangażowaniu naszych Młodych Parafian: Weroniki, Magdy i Mateusza udało się zorganizować zrzutkę „GRUNT POD NOGAMI” jako pomoc w pokryciu dość kosztownej inwestycji jaką okazała się przebudowa parkingu i wyprostowanie drogi od bramy głównej przy „Domu bł. Achillesa” w Kosinie, aby dostosować się do przepisów przeciwpożarowych. Zwracamy się z prośbą o rozpowszechnienie linku zrzutki https://zrzutka.pl/asgvb5  gdzie tylko się da.

Poszerzony parking i nowa droga umożliwią w razie potrzeby sprawniejszą interwencję przeciwpożarową i zapewnią łatwiejszy dojazd dla karetek pogotowia.

Dziękujemy wszystkim, którzy trudzili się i nadal pracują, żeby doprowadzić do końca prace remontowe, aby w naszym Domu Pacjenci mogli spokojnie przeżywać swoje cierpienie a Personel w bezpiecznych warunkach podejmować pracę.

Szczególne podziękowanie naszym Młodym za pomysł i pomoc w zorganizowaniu zrzutki i przygotowaniu jej projektu.

Jesteśmy wdzięczne za każdą złotówkę i zapewniamy o naszej modlitwie w intencji wszystkich Dobroczyńców i Ofiarodawców.

siostry z „Domu bł. Achillesa”