Zapisy na Pielgrzymkę w zakrystii! Wyjazd z parkingu przy kościele o 8:15, koszt w zależności od ilości uczestników.Program Pielgrzymki zamieszczamy poniżej:

Pielgrzymka Róż Żywego Różańca do Kalwarii Pacławskiej
– dziękczynienie za 100-lecie odzyskania niepodległości Polski

Gdzie Ty jesteś, Maryjo, zstępuje Duch Święty; gdzie Ty jesteś, niebo staje się…

sobota, 29 września 2018 r.

Autobusy z Pielgrzymami archiprezbiteratów jarosławskiego, krośnieńskiego i sanockiego zatrzymują się przy drodze prowadzącej na Kalwarię. Pielgrzymi wysiadają i udają się do wyznaczonych dla nich kaplic, zaś autokar udaje się na parking. Autobusy z Pielgrzymami archiprezbiteratów bieszczadzkiego, łańcuckiego i przemyskiego zatrzymują się naprzeciw kaplicy św. Rafała i udają się do wyznaczonych kaplic.

Zawiązanie wspólnoty rozpocznie się o godz. 10.00 przy wyznaczonej kapliczce, następnie zostanie w tym miejscu wygłoszona katecheza. Pielgrzymka do Sanktuarium z pieśniami kalwaryjskimi wyruszy od poszczególnych kapliczek o godz. 11.00.

O godz. 12.00 rozpocznie się uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem ks. abpa Adama Szala, Metropolity Przemyskiego.

I. Zawiązanie wspólnoty

II. Katechezy przy kapliczkach

  1. Zwiastowanie (archipr. bieszczadzki gromadzi się między cmentarzem a kaplicą Tyszkowskich za kaplicą archanioła Gabriela) – Duch Św. zstąpi na Ciebie i moc najwyższego osłoni Cię (Łk 1, 35).
  2. Nawiedzenie(archipr. jarosławski gromadzi się przy kaplicy Ukrzyżowania P. Jezusa) – Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi poruszyło się {z radości} dzieciątko w jej łonie, a Duch Św. napełnił Elżbietę (Łk 1, 41.44).
  3. Narodzenie Jezusa (archipr. krośnieński gromadzi się przy kaplicy Trzeciego upadku P. Jezusa w kierunku lasu) – Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze! (Ga 4, 4-6).
  4. Ofiarowanie (archipr. łańcucki gromadzi się przy kaplicy archanioła Rafała) – (Łk 25-27); Duch Św. spoczywał na nim (…), objawił mu (…), za natchnieniem Ducha poszedł do świątyni (…), gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus.
  5. Wniebowstąpienie (archipr. przemyski gromadzi się przy wieży widokowej) – ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu (Dz 1, 8-9).
  6. Zesłanie Ducha Św. (archipr. sanocki gromadzi się przy kaplicy wyniesienia Maryi na najwyższą godność)- (Dz 1, 12-14; 2, 1-4) – weszli do Sali na górze (…), trwali jednomyślnie na modlitwie razem z Maryją, Matką Jezusa (…), wszyscy zostali napełnieni Duchem Św.
  7. Wniebowzięcie NMP (Parafie prowadzone przez zakon św. Franciszka gromadzą się na placu przy sanktuarium) – W dniu 1 listopada 1950 roku papież Pius XII w konstytucji apostolskiej “MUNIFICENTISSIMUS DEUS” (“Najszczodrobliwszy Bóg…”) ogłosił dogmat Wniebowzięcia NMP. Najistotniejsza jego część brzmi: “… Na chwałę Wszechmocnego Boga, który specjalną łaskawością obdarzył Dziewicę Maryję, ku czci Syna Jego, nieśmiertelnego Króla wieków oraz Zwycięzcy grzechu i śmierci, dla powiększenia chwały jego Błogosławionej Matki, ku niewypowiedzianej radości całego Kościoła powagą Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Świętych Apostołów Piotra i Pawła i Naszą, ogłaszamy, oświadczamy i określamy jako dogmat prawdę przez Boga objawioną, że Niepokalana Bogarodzica zawsze Dziewica Maryja, po dopełnieniu życia ziemskiego z ciałem i duszą została wzięta do nieba…”.

III. Pielgrzymka do Sanktuarium z pieśniami kalwaryjskimi

IV. Uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem ks. abpa Adama Szala

V. Zakończenie

ZAPRASZAMY!

źródło: przemyska.pl