7 Kwietnia przeżyliśmy w naszej parafii Nabożeństwo Drogi Krzyżowej ulicami naszej miejscowości. Uwieńczeniem naszej wspólnej modlitwy było poświęcenie nowego Krzyża,  w miejscu gdzie od lata nad naszą wioską stał znak naszego zbawienia.

Zapraszamy do Galerii.