„Wierni, którzy nawiedzą kościół lub kaplicę w dniu WSZYSKICH ŚWIĘTYCH i w DZIEŃ ZADUSZNY, mogą dostąpić łaski odpustu zupełnego, który może być ofiarowany za zmarłych. Ten odpust można zyskać tylko jeden raz w ciągu dnia. W czasie nawiedzenia świątyni należy odmówić OJCZE NASZ i WIERZĘ W BOGA oraz wypełnić inne warunki, być w stanie łaski uświęcającej, Przyjąć Komunie św. i odmówić modlitwę w intencji Ojca Świętego.

Wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, zyskują odpust, który może być ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące; odpust ten w dniach od 1 do 8 listopada (włącznie) jest zupełny, w inne dni listopada cząstkowy.”